Radiovossenjacht Amersfoortse stijl & all weather

Inschrijven om 12:30u, parkeerplaatsen aan de Treekerweg, uitsluitend te bereiken via N227, inrit Treekerbos tegenover Pannenkoekenhuis Bergzicht, Doornseweg 23, Woudenberg.

73” Vossenjacht commissie VERON afdeling Amersfoort Henny, Rient, Rob en Maurice (06-53716002)

PA3GXP, PA0KEL en PA3HHT

 

Dag voor de RadioAmateur 20183 november in de IJsselhallen te Zwolle

De voorbereidingen voor de 58e Dag voor de RadioAmateur 2018 zijn alweer in volle gang. De Dag voor de RadioAmateur 2018 zal worden gehouden op zaterdag 3 november, en zoals al aangekondigd was in de IJsselhallen, Rieteweg 4, 8011 AB te Zwolle. Graag willen we u langs deze weg reeds in een vroeg stadium informeren over de procedure voor de voorverkoop van entreebewijzen.

Entreeprijzen
De organisatie van de Dag voor de RadioAmateur heeft besloten alle prijzen in 2018 t.o.v. die van 2018 onveranderd te laten. Ook handhaven we de regel van het afgelopen jaren om alle kinderen onder de 16 jaar gratis toegang te geven, in geval van twijfel moet men een identificatiebewijs kunnen laten zien. Op de dag zelf betalen VERON leden aan de kassa € 8,00 op vertoon van hun geldige VERON lidmaatschapskaart. Voor niet-leden bedraagt de entreeprijs € 9,00. Bezoekende bezitters van de Gouden VERON Speld hebben gratis toegang (voorwaarde: deze speld moet men wel zichtbaar dragen).

Procedure voorverkoop entreebewijzen
Evenals voorgaande jaren bestaat voor VERON leden de mogelijkheid om “vooraf” tegen het gereduceerde tarief van € 7,00 per persoon entreebewijzen te bestellen voor de DvdRA. Dit kan uitsluitend via de afdelingssecretaris. De afdelingssecretaris controleert waar nodig of de betreffende persoon inderdaad lid van de VERON is. Conform het afgelopen jaar maakt u ter bestelling eerst het verschuldigde bedrag over (U dient er uiteraard zelf voor te zorgen dat u het geld van uw afdelingsleden ontvangt). Het minimum aantal te bestellen kaartjes (per secretaris) bedraagt 4 stuks. Het is niet mogelijk om teveel bestelde entreebewijzen te retourneren (ook niet nog vóór de DvdRA).

Ter bestelling moet u het verschuldigde totaalbedrag (aantal kaartjes maal € 7,00) overmaken op rekening nr. NL77 INGB 0003 9993 99 t.n.v. VERON evenementen, Jhr. v. Rijckevorselstraat 5, 5275 AA, Den Dungen. Hierbij moet u duidelijk aangeven:
Afdelingsnummer,
Aantal te bestellen kaartjes,
Uw E-mail adres (voor evt correspondentie).

Het verschuldigde bedrag moet uiterlijk 1 oktober 2018 in ons bezit zijn. Betalingen die na 1 oktober worden ontvangen zullen niet meer in behandeling worden genomen, geld zal worden geretourneerd. De kaartjes zullen gestuurd worden naar het adres van de afd. secretaris. Let u er op dat bij overmaking via de bankrekening/internet, er vaak geen adresgegevens vermeld zijn, vergeet deze niet extra te vermelden. Indien de kaartjes naar een ander adres (dan van de afdelingssecretaris) gestuurd moeten worden, verzoek ik u dit adres vooraf (bijvoorbeeld per E-mail) bekend te maken aan ondergetekende.

Parkeren
Even als vorig jaar heft de organisatie van de IJsselhallen op haar terrein, parkeerkosten van € 5,00 per voertuig. Wij hopen dat u zich hierdoor niet laat afschrikken. Reduceer de kosten door met elkaar mee te rijden. De parkeerkosten kunnen worden voldaan door een uitrijkaart te kopen in de entree.

Informatie
Nadere informatie, contact adressen, zowel voor bezoekers als voor mensen die willen deelnemen met een stand aan een van de onderdelen van de DvdRA 2018 kunt u vinden op onze speciale website : https://dvdra.veron.nl ook toegankelijk via de VERON website www.veron.nl, via evenementen DvdRA.

Voorzitter VERON Evenementen Commissie
Paul Sterk, PA0STE
Jhr. v. Rijckevorselstraat 5
5275 AA Den Dungen, E-mail : pa0ste@veron.nl

Lezing Endfed Antennes – Mark van Dommelen

Op verzoek van velen zal Mark van Dommelen – PA1SSB zijn presentatie van een paar jaar geleden over endfed antennes nog een keer houden
en wel op dinsdag 13 nov 2018. Besproken wordt o.a. de typische eigenschappen van deze antennes, voor en nadelen en uiteraard ook hoe je deze zelf kunt maken. Iedereen is welkom dinsdagavond 13 nov vanaf 19:30 uur in ons clubgebouw van scouting The Challenge, Ruckertbaan 229, 5042 AE Tilburg

De ronde van Veron afdeling 07 Breda.Zondag avond vanaf 20:00 uur op PI3BRD ofwel 145,650 met een schift van -600 KHz en een toon van 71,9 hertz.Iiedereen is natuurlijk van harte welkom om in te melden.
Voor de luister amateurs staat pd7avr@gmail.com open maar ook voor spullen aanbieden en andere relevante artikelen voor de hobby.Programma van PI4BRD.
Contest kalender
IOTA is Ieland On The Air. Info via DXNEWS.COM
Nieuws op de landelijke side van de VERON.
Via Ham nieuws
Radio vlooienmarkten, Hambeurzen en anderszins markten voor de zend/luister amateur
Te koop en of te koop gevraagd.
Groetjes Arie PD7AVR sysop van PI4BRD.Tot horens en werkens.