Clubavond

De clubavond van donderdag 9 juni 2022 deze was goed bezocht tw; er waren deze avond 16 amateurs die naar de clubavond zijn gekomen. De avond  werd zoals altijd verzorgd door Frans en zijn vrouw. Er werd weer heel wat af gekletst over alles en nog wat, vooral over de zender/antenne van Henny PD1BU die hij wil aanschaffen.
De volgende clubavond staat gepland op 8 september 2022, aanvang 19:00 uur.
Heb jij nog een experiment gedaan wat je ook met alle andere lezers wil delen?

Stuur je verhaal dan naar  a39@veron.nl

secretaris   Piet van Hilst

 

nieuwe agenda 2022 zie activiteiten / afdeling 39

Voor de mensen die de nieuwsbrief niet hebben ontvangen kunnen deze hieronder openen.

Nieuwsbrief : voor de maand juli en augustus is er geen nieuwsbrief i.v.m. vakantie

 

 

NIEUWSBRIEF  september 2022

02/07/2022/ redactie / Piet van Hilst

Heeft u nog iets te melden of te vragen laat het ons weten, zodat wij dit kunnen opnemen in de nieuwsbrief. Zo hebben we al wat mooie foto’s van amateurs mogen ontvangen die flink bezig zijn geweest.

Heeft u iets, stuurt dit naar het volgende adres : a39@veron.nl  of gebruik het web formulier op de site.

 

 

Vriendenronde Vlaamse Ardennen vanuit luchtballon – ON6ZT/AM

vriendenronde Vlaamse Ardennen vanuit luchtballon

Omwille van ongunstige weersomstandigheden (goed weer is niet altijd gunstig voor een ballonvaart) is de ballonvaart van deze avond geannuleerd. Te veel wind, thermiek… Geen nood, we voorzien een nieuwe poging op 22, 24 of 25 augustus. Meer info volgt nog. We zijn wel QRV deze avond op de gekende frequentie 145.550 vanop de Toren in Brakel (+- 18.30 uur). Wie ons wil werken kan gerust aanroepen. 73, ON6ZT/am-team

Op woensdag 10 augustus 2022 plant de radioclub uit de Belgische gemeente Zottegem (de UBA sectie ZTM) de vriendenronde ‘Vlaamse Ardennen’ vanuit een  luchtballon. Zottegem is een gemeente in de provincie Oost-Vlaanderen, gelegen ten zuidoosten van de stad Gent. De speciale vriendenronde vanuit een luchtballon zal voor deze gelegenheid de roepnaam ON6ZT/AM gebruiken.

Lees meer

 

 

Over zonnefluxindex, zonnevlekkengetal en Kp-index

De zonnefluxindex (SFI) is een maat voor de ionisatiegraad van de ionosfeer. De SFI heeft een waardenbereik van 50 tot 300. Lage waarden signaleren doorgaans slechte of matige HF-condities en hoge juist goede (een hoge MUF). Tijdens de piek van een zonnevlekkencyclus meten we waarden van meer dan 200, met kortdurende uitschieters naar 300.

Het zonnevlekkengetal is een maat voor de activiteit van de zon. Ook nu geldt, hoe hoger de waarde, des te gunstiger voor de HF-propagatie (op hogere banden). De zonneactiviteit kan als volgt ingedeeld worden aan de hand van het zonnevlekkengetal: laag: 0-30, gematigd: 30-60, hoog: 60-90, zeer hoog: 90-120, intensief: > 120.

De Kp-index is een maat voor de magnetische fluctuaties in de ionosfeer. Lage waarden zijn gunstig voor de HF-propagatie. Vanaf een waarde van 2 beginnen HF-condities te degraderen. Boven de 5 is er sprake van ernstige verstoring en vanaf 7 kunnen zelfs radio-blackouts voorkomen, waarbij HF-communicatie volledig uitvalt. Bij hogere Kp-indexwaarden (vanaf ongeveer 3) neemt de kans op aurora overigens toe.

De beste HF-condities op de hogere banden zijn dus te verwachten bij een hoge zonnefluxindex, een hoog zonnevlekkengetal en een lage Kp-index.

Over maximaal bruikbare frequentie (MUF) en kritische frequentie

De maximaal bruikbare frequentie (MUF) is de frequentie waarbij de verwachting is dat radiosignalen nog zullen reflecteren tegen de ionosfeer voor paden van 3000 km. Voor paden korter dan 3000 km zal de MUF lager zijn omdat de opstralingshoek steiler is, waardoor radiosignalen makkelijker door de ionosfeer heen dringen.

De frequentie waarbij nog reflectie optreedt terwijl de opstralingshoek 90 graden is (verticaal), heet de kritische frequentie.

 

 

 

Aurora en meteoorscatter

Volgende week zijn de Perseïden rond 12 augustus op hun hoogtepunt. Zelfs zonder speciale uitrusting, is het niet moeilijk om meteoren te zien op een warme zomeravond.

De zon vertoont nog steeds enkele duidelijke coronale gaten. De actieve tot stormachtige periode voor het aardmagnetisch biedt rond half augustus kansen voor aurora.

 

 

 

Examens voor de radiozendamateur: wat gaat er veranderen

Examens voor de radiozendamateur: wat gaat er veranderenDe examens voor de radiozendamateur gaan veranderen. De Stichting Radio Examens SRE legt uit wat er gaat gebeuren:
Het Agentschap Telecom heeft besloten om haar taken rondom het ontwikkelen en afnemen van examens per 1 juli 2023 over te dragen aan het CBR. Dat betekent dat er een paar dingen gaan veranderen op het gebied van het afleggen van radio-examens. Een overzicht van antwoorden op veel gestelde vragen:

Lees meer

 

 

 

5-jarig bestaan FT8 Digital Mode Club

De FT8 Digital Mode Club (FT8DMC) bestaat vijf jaar, en heeft inmiddels wereldwijd 1900 leden. Ook reikte de club al 1.5 miljoen (gratis) awards uit. Om het 5-jarig jubileum te vieren, zullen van 4 tot 17 juli tijdens de FT8DMC Activity Days speciale stations in de lucht komen. Alle die stations zullen dan een van de suffixen FTDMC of FTDM gebruiken.

Door deze stations te werken, kan het FTDMC Anniversary Award verdiend worden.

Kijk voor meer informatie op de FT8DMC-website: FT8DMC Aniversary 2022

Met dank aan Rony Plovie (ON6CQ) voor de tip.

 

 

 

Video: update DXpeditie naar het eiland Bouvet

Op 7 mei hield Cezar VE3LYC een presentatie tijdens de CDXC Convention 2022 over de DXpedite in 2023 naar het eiland Bouvet.

Cezar is een van de twaalf operators die naar Bouvet gaan. De presentatie duurt 45 minuten en kan worden bekeken op YouTube:

3Y0J Bouvet Expedition – January 2023

Bron: Southgate Amateur Radio News

 

 

 

Geschiedenis van afdeling 39

De geschiedenis van de afdeling is zo’n 50 jaar geleden ontstaan door een aantal toegewijde zendamateurs uit Tilburg en omgeving. Deze amateurs verzorgden cursussen voor aankomende zendamateurs, organiseerden de verenigingsavonden en de jaarlijkse velddagen in Alphen. Op zondag om 11:00 uur wordt de Tilburgse ronde gehouden op 145.400 Mhz geleid door PF7DKW via zijn eigen zender die ook gebruikt kan worden als verenigingszender PI4TIL.

Onze locatie

honk3     
De verenigingsavonden vinden plaats in het honk van de scoutinggroep The Challenge
aan de Rueckertbaan 229 5042AE in Tilburg. Het honk is open vanaf 19:00 uur.

De verenigingsavonden vinden telkens plaats op de 2e donderdag van de maand behalve in Juli en Augustus.

Onze verenigingsavonden

Een overzicht voor 2019 bij Activiteiten afdeling 39

Wat is er zoals op verenigingsavonden te doen:

  • Experimenteren
  • Lezingen
  • Zelf bouwen
  • QSL kaarten service
  • Ervaringen uitwisselen
  • Clubstation bedienen
  • Organiseren velddagen
  • En gewoon gezellig een praatje maken over de hobby

Maar ook zijn een aantal van onze leden actief in de VERON Afdelingscompetitie onder de speciale callsign PA6T

Je kunt je bijdrage voor de Tilburgse ronde sturen aan: PA3GDN@hotmail.com of  a39@veron.nl

 

RADIOZENDAMATEUR, WAT IS DAAR NU LEUK AAN ?

ZELF APPARATUUR BOUWEN
Je kunt je eigen apparatuur bouwen samen met andere zendamateurs.
OVER DE WERELD ZENDEN
Met je apparatuur kun je over de hele wereld zenden.

NIEUWE VRIENDEN MAKEN
Je ontmoet nieuwe mensen en maakt nieuwe vrienden.