18-03-2018    De velddagen 2018

Deze worden gehouden op 1-2-3 juni 2018. Vrijdagmiddag 1 juni rond 13:30 uur beginnen met opbouwen voorzieningen en tent.  Deelnemers richten zelf hun installatie en antennes in. De volgende leden hebben toegezegd om mee te helpen met opbouwen en afbreken: Frans van Loon, Rob Kollenburg, Wil Bergmans, Eric van den Bergh, Ad Melis, Piet van Hilst,  Menno van Zaanen (als hij kan), André van Gestel. We hopen dat Jan de Jong uit Waalwijk ook mee kan doen. Gezien dat Toine Segers geopereerd is aan de linker knie zullen we zien wat hij kan doen.

Verdere afspraken:
Martin v.d. Elzen levert een aggregaat dat door Piet van Hilst wordt vervoerd naar de lokatie. Bij Frans de Leur moet de tent en andere spullen worden opgehaald, actie voor Adje of Piet van Hilst? Toine Segers regelt de Dixie en betaald Toine van Zon een vergoeding voor de opslag. Frans van Loon levert diverse lange coaxkabels die door Frans helemaal in orde zijn gemaakt.

Barbecue:
Rob van Kollenburg koopt centraal in, deelnemers opgeven op 10 april en betalen dan € 5,00 aan Rob voor bijdrage voor de barbecue. Ook koopt Rob de drank centraal in. Houtskool inkopen voor de barbecue Wil of Rob?

Bijdrage Veron
De Veron draagt een zeker bedrag bij voor voorzieningen en restauratie.  Volgens de penningmeester is er voldoende budget in kas om de kosten te dekken. Koelkast voor de drank moet nog worden geregeld.

14-01-2018

Voor iedereen die zelf ook graag zendamateur wil worden biedt de VERON afdeling Eindhoven een opleiding tot zendamateur aan.  De opleiding wordt verzorgd door Klaas Robers, PAØKLS.

Bij voldoende belangstelling start een nieuwe opleiding in februari 2016. De cursusavonden zijn wekelijks op dinsdagavond.  De opleiding is kosteloos en staat ook open voor niet-leden.

Meestal gaan cursisten na anderhalf jaar op examen (voor het N-examen) en een half tot driekwart jaar later voor het F-examen.  Een vooropleiding in electronica is zeker niet nodig, maar na afloop van de cursus weet je er zeker een heleboel van!

Afhankelijk van het voorkennisniveau kunnen kandidaten ook gedurende de cursus instappen.
Onze docent kan samen met u bezien of en hoe u het beste kunt aanhaken.

Aanmelden of meer informatie verkrijgen kan via de afdelingssecretaris: a13 @ veron.nl

De VERON heeft een aantal interessante brochures beschikbaar.
In de VERON winkel kunt u studieboeken vinden, onze docent adviseert u hier graag over.